Toekomstige groepstrainingen van 8 weken. 

Leeftijd 8 t/m 12 jaar 


Haarlem start vrijdag 18 oktober 

Vrijdag 18 OKTOBER - NOG 4 PLEKKEN - Aanmelden locatie: Haarlem Schalkwijk

15.30 uur tot 16.30 uur 


Zandvoort starten 2 trainingen op woensdag 9 oktober

Alleen voor kinderen uit Zandvoort 

Aanmelden Training 1: van 1300 tot 1400 uur

Aanmelden Training 2 van 14.30 uur tot 15.30 uur

Mogelijk gemaakt door Gemeente Zandvoort 

Leeftijd 8 t/m 12 jaar - Max 6 kinderen - 8 weken 


Met plezier 'bouwen aan zelfvertrouwen'

Kan jouw kind nog wat extra zelfvertrouwen gebruiken, wil die weerbaarder worden en ontdekken hoe je kunt omgaan met vervelend gedrag zoals (online)pesten? Meld je kind dan aan voor deze groepstraining waarin we met plezier gaan bouwen aan zelfvertrouwen. 

Wijs en Sterk gebruikt in alle activiteiten een mix van coaching op weerbaarheid, faalangst en mediawijsheid. We gebruiken in alle activiteiten de kwaliteiten: Kennis (wat weet je), Voelen (wat ervaar je) , Willen (wat wil je) en Doen (wat kan je er zelf aan doen). 

Wat een ander doet of zegt heb je niet altijd in de hand, hoe je er mee omgaat en op reageert wel. Zien waar je WEL controle over hebt zorgt dat de ander minder of geen macht meer heeft over jou.

Er wordt in de training ontdekt wat het verschil is tussen;

 • vlucht-gedrag
 • please-gedrag
 • vecht-gedrag 
 • weerbaar-gedrag (wijs en sterk) 

Het gaat NIET om GOED of FOUT maar om welk gedrag het handigste is en bijdraagt aan eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen. Het is fijn om te weten dat je altijd van gedrag of rol kan veranderen. 


Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten Ouder over deelneming van kind

Resultaat deelnemers na groepstraining:

⭐️ Ik heb nu meer zelfvertrouwen, ik ben mooi zoals ik ben.

⭐️ Het is niet belangrijk dat iedereen tevreden is met mij en ik ook niet tevreden met hen.

⭐️Het is niet belangrijk dat iedereen mijn vriend is. Ik ga om met de kinderen die wel aardig voor mij zijn en hoef niet overal bij te horen

⭐️ Ik vind mezelf leuker en eigenlijk ook best wel stoer.

⭐️ Ik kan mezelf rustig maken en bepaal dan zelf wat ik doe.

⭐️ Ik oefen situaties die mij lastig lijken thuis en ik kan nu plannetjes maken dat geeft rust. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt.

Omgaan met gevoelens - weten hoe je kunt ontladen

Werkwijze Training  

Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s) 
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 -online-  
 • Bijeenkomst 1 t/m 8 met de deelnemers
 • Les 8 feestelijk afsluiten met Wijs en Sterk diploma 
 • snack en drankje bij elke training 
 • Evaluatie -live of video-bellen
samenwerken samenwerken
Jezelf en andere complimenten geven (zelfwaardering trainen)
oefenen met Ik-boodschap
Oefenen met nieuw gedrag door middel van rollenspellen/toneel

Werkvormen

Kinderen krijgen spelenderwijs praktische handvatten om Wijs en Sterk met lastige situaties om te gaan. We gebruiken in alle activiteiten de kwaliteiten: Kennis, Voelen, Willen en Doen. 

Zo gaan we o.a. aan de slag met: Lichaamstaal, stemgeluid, omgaan met gevoelens, kwaliteiten (her)ontdekken, helpende gedachtes, aandachtsoefeningen, je eigen mening geven met de ik-boodschap, uit de situatie stappen, sociale vaardigheden en mediaempowerment. 

We oefenenen dit doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten    
 • Filmpjes 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Helpende gedachtes (RET) 
 • Mediawijsheid opdrachten 
 • Zintuiglijke oefeningen (zoals geuren als hulpbron ontdekken) 
 • Quiz over sociale media 
 • Als-Dan plannen maken
 • Oefen-opdrachten voor thuis
Helpende gedachtes trainen Helpende gedachtes trainen
Boordevol helpende gedachtes 🍽 bord met zelfgekozen helpende gedachte als reminder

Ouder(s), verzorger(s) en of vertrouwenspersoon worden betrokken bij de training 

Bij de intake mag de deelnemer een helper zelf kiezen. De helper is heel belangrijk om thuis het geleende te ondersteunen en te oefenen. De helpers krijgen de opdracht om het nieuwe gedrag te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te vertonen.

Het wordt als erg leuk en bindend ervaren :)

Met speelse oefeningen gaan ze tijdens de training op (her)ontdekking naar hun eigen kwaliteiten. Om deze oefeningen letterijk en figuurlijk een plek te geven maken ze op het einde van de les prachtige vlaggen met hun eigen kwaliteiten.

Geursnelweg naar je gevoelens ontdekken - geurtje mee als hulpbron om te ontspannen
Omgaan met Gevoelens
Visualisatie met aansluitende tekenopdracht
Leren niet over je eigen grens te gaan.
Omgaan met sociale media

Na de training 

 • Weten wat sterke lichaamshouding en uitstraling is
 • Weten omgaan te gaan met verschillende gevoelens 
 • Weten je sterke stem en woord-gebruik toe te passen.
 • Je eigen mening geven met  Ik- boodschap 
 • Weten dat je keuzes hebt in je reacties en gedrag.
 • Bewust van eigen kwaliteiten en complimenten kunnen geven aan zichzelf.
 • Helpende gedachtes toepassen
 • Ademhalingsoefening en aandachtsoefeningen 
 • Weten wat te doen bij cyberpesten 
 • Weten hoe je zelf problemen kunt oplossen 
Ademhaling en oefeningen stres ontladen
Positieve afsluiting van de training
diploma uitreiking

Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het soms niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl of de kindertelefoon.nl Gaat het pesten te ver ga dan naar https://www.meldknop.nl/ of www.vraaghetdepolitie.nl. Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar zie helpwanted.nl en Meld dit! Staat er een blootfoto van je online zie website take it down

6. Er is nooit een goede reden om  (Online) te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting School en Veiligheid heeft mooie lespakketten voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met Wijs en Sterk. Naast dat je kind zelf krachtiger in zijn schoenen gaat staan, is er ook een ouderavond en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻