Nog 5 plekken! Leeftijd 8 t/m 12 jaar - Max 6 kinderen

Haarlem - 15.30 uur tot 16.30 uur 


Met plezier 'bouwen aan zelfvertrouwen'

Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, die sterker in hun schoenen willen staan en willen ontdekken hoe je kunt omgaan met lastige situaties zoals (online)pesten. 

Wat een ander doet of zegt heb je niet altijd in de hand, hoe je er mee omgaat en op reageert wel. Zien waar je WEL controle over hebt zorgt dat de ander minder of geen macht meer heeft over jou.

Er wordt in de training ontdekt wat het verschil is tussen;

 • vlucht-gedrag
 • please-gedrag
 • vecht-gedrag 
 • weerbaar-gedrag (wijs en sterk) 

Het gaat NIET om GOED of FOUT maar om welk gedrag het handigste is en bijdraagt aan eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen. Het is fijn om te weten dat je altijd van gedrag of rol kan veranderen. 

Gedurende deze 8 weekse training werkt elk kind aan zijn eigen doel.

Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten Ouder over deelneming van kind
 Gevoelens ontdekken - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten Gevoelens ontdekken

Werkwijze Training  

Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s) 
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 -zoom-  
 • Bijeenkomst 1 t/m 8 met de deelnemers
 • Les 8 feestelijk afsluiten met Wijs en Sterk diploma 
 • snack en drankje bij elke training 
 • Evaluatie -live of video-bellen
Rollenspellen en toneel

Werkvormen

Kinderen krijgen spelenderwijs praktische handvatten om Wijs en Sterk met lastige situaties om te gaan. We gebruiken in alle activiteiten de kwaliteiten: Kennis, Voelen, Willen en Doen. 

Zo gaan we o.a. aan de slag met: Lichaamstaal, stemgeluid, omgaan met gevoelens, kwaliteiten (her)ontdekken, helpende gedachtes, aandachtsoefeningen, je eigen mening geven met de ik-boodschap, bewegen, sociale vaardigheden en mediaempowerment. 

We oefenenen dit doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten    
 • Filmpjes 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Helpende gedachtes (RET) 
 • Gevoelensthermometer
 • Mediawijsheid opdrachten 
 • Quiz over sociale media 
 • Als-Dan plannen maken
 • Oefen-opdrachten voor thuis
helpende gedachtes trainen helpende gedachtes trainen
Kwaliteiten vlag
Jezelf en andere complimenten geven

Tarieven groepstraining

(er zijn subsidie-plekken of sponsor-plekken als je het niet zelf kunt bekostigen). 

Kosten groepstraining: € 395,- voor 12 bijeenkomsten inclusief materialen. In overleg kan in termijnen worden betaald of scrol naar beneden als je het niet zelf kunt bekostigen en een subsidieplek wilt aanvragen. 

Inbegrepen zijn:

 • Intakegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s)
 • Wijs en Sterk map. Na elke les een werkblad of "klusje" met oefeningen na de training 
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 -online- 
 • Bijeenkomst 1 t/m 8 met de deelnemers
 • Les 8 feestelijk afsluiten met Wijs en Sterk-diploma 
 • Alle voorbereidingen van trainingen, intake en informatieavond
 • Locatie 
 • Spelmaterialen en knutselmaterialen 
 • Evaluatie online
 • Wijs en Sterk terugkomdag einde jaar 

Locatie Haarlem Bibliotheek Schalkwijk 

Kunt u het niet zelf bekostigen? Er zijn subsidie of fonds-plekken!

Stichting WeS zorgt ervoor dat kinderen vanaf 8 jaar uit Haarlem waarvan ouders/verzorgers het niet zelf kunnen bekostigen ook kunnen deelnemen aan: Weerbaarheids-trainingen, Faalangst-trainingen, het Wijs en Sterk-dagkamp. Hiervoor heeft u of een Haarlem Pas nodig of de Intern Begeleider van school of andere organisatie die kan aantonen dat u recht heeft op deze plek doet de aanmelding.  Meld aan via het formulier van onze stichting 

Ouder(s), verzorger(s) of vertrouwenspersoon als helper 

Bij de intake mag de deelnemer een helper zelf kiezen. De helper is heel belangrijk tijdens de training. Zij krijgen de opdracht om het oefenen met hun kind en het nieuwe gedrag te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te vertonen.

Het wordt als erg leuk en bindend ervaren :)

Omgaan met sociale media

Na de training 

 • Weten wat sterke lichaamshouding en uitstraling is
 • Weten omgaan te gaan met verschillende gevoelens 
 • Weten je sterke stem en woord-gebruik toe te passen.
 • Je eigen mening geven met  Ik- boodschap 
 • Weten dat je keuzes hebt in je reacties en gedrag.
 • Bewust van eigen kwaliteiten en complimenten kunnen geven aan zichzelf.
 • Helpende gedachtes toepassen
 • Ademhalingsoefening en aandachtsoefeningen 
 • Weten wat te doen bij cyberpesten 
 • Weten hoe je zelf problemen kunt oplossen 
Een helpende hand voor zelfvertrouwen
diploma uitreiking

Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het soms niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl of de kindertelefoon.nl Gaat het pesten te ver ga dan naar https://www.meldknop.nl/ of www.vraaghetdepolitie.nl. Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar zie helpwanted.nl en Meld dit! Staat er een blootfoto van je online zie website take it down

6. Er is nooit een goede reden om  (Online) te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting School en Veiligheid heeft mooie lespakketten voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met Wijs en Sterk. Naast dat je kind zelf krachtiger in zijn schoenen gaat staan, is er ook een ouderavond en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻