Stichting WeS zorgt via fondsenwerving, subsidies en sponsoren ervoor dat kinderen vanaf 8 jaar uit Haarlem waarvan ouders/verzorgers het niet zelf kunnen bekostigen ook kunnen deelnemen aan: de Groepstraining en het Wijs en Sterk-dagkamp. 

De clubdagen zijn kosteloos voor ALLE kinderen die hebben deelgenomen aan Wijs en Sterk. Een eigen bijdragen hieraan is welkom. 

Doe hier uw aanvraag (alleen mogelijk voor groepstraining of het Wijs en Sterk kamp)  

Hiervoor kunt u als ouder zelf de aanvraag doen als u beschikt over een Haarlem Pas. Als u daar niet over beschikt kan de Intern Begeleider van uw school de aanmelding doen en aangeven dat u recht heeft op deze plek. Vul het formulier in of mail je aanvraag door naar info@stichtingwes.nl

Daarna zal uw aanvraag z.s.m beantwoord worden.

KvK-nr 85798665


Uw bericht is verzonden.
Er is iets misgegaan. Het bericht is niet verzonden. Probeer het opnieuw.
Alpha Security steunt Stichting WeS
Loxam Nederland steunt Stichting WeS
Gemeente Haarlem steunt Stichting WeS Gemeente Haarlem steunt Stichting WeS
Stichting Burgerweeshuis steunt Stichting WeS Stichting Burgerweeshuis steunt Stichting WeS
Ict bedrijf Reuzado steunt Wijs en Sterk
Cramer accountants steunt Stichting WeS
De Hypotheekshop Haarlem Centrum steunt Stichting WeS De Hypotheekshop Haarlem Centrum steunt Stichting WeS
 Dura Vermeer steunt Stichting WeS Dura Vermeer steunt Stichting WeS
Gentleminds Haarlem steunt Stichting WeS Gentleminds Haarlem steunt Stichting WeS

Stichting WeS in Haarlem staat voor kansengelijkheid. Omdat elk kind de mogelijkheid verdient om spelenderWIJS het zelfvertrouwen te verSTERKen.

Voor contact met het bestuur neem contact op met:Jan Willem van Hal (voorzitter) of Andreas Aukema (secretaris en penningmeester) via info@stichtingwes.nl  

Beloningsbeleid: Het bestuur doet alles vrijwilllig en krijgen geen salaris of beloning voor hun inzet. 

Hoe wordt het vermogen van de Stichting beheerd: Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het gehele bestuur. Geen van de bestuursleden heeft een doorslaggevende stem of veto. Het bestuur hanteerd altijd het vier ogen principe. De jaarrekening wordt opgemaakt en gecontroleerd door een accountantbureau.  

Beleidsplan: Klik hier voor ons beleidsplan 2024/2025

Jaarverslag 2023

KvK-nummer 85798665

RSIN nummer: 863746196


Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. Betrek je kind bij geprekkken en eventuele oplossingen, wat zijn de behoeftes van je kind? De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl, de kindertelefoon.nl of vind tips op: omgaanmetpesten.nl. Gaat het pesten te ver ga dan naar www.vraaghetdepolitie.nl. Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar! Meld dit!

6. Er is nooit een goede reden om te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting School en veiligheid heeft mooie lespakketten voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met de Wijs en Sterk. Naast dat je kind zelf sterker in zijn schoenen gaat staan, zijn er ook ouderavonden en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻