Individueel 

Naast het volgen van een groepstraining is het ook mogelijk een individuele te volgen. In dat geval wordt aan de hand van de informatie verkregen bij de intake een programma op maat samengesteld. De individuele trainingen sluiten dus naadloos aan op de behoefte van het kind. De training vindt plaats in Haarlem. Het tijdstip is in overleg. 

Werkwijze Individueel

Tijdens een individuele training is de aandacht natuurlijk optimaal. Gedurende het traject werkt de deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). De trainingen zullen gaandeweg ook steeds worden bijgesteld naar de ontwikkeling van de deelnemer. Er is alle ruimte voor het inbrengen van eigen situaties. 

Een training ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s)
 • 8 bijeenkomsten van 50 minuten 
 • Na de training, overdracht thuis oefeningen met ouder (s) of andere betrokkenen
 • Les 8 feestelijk afsluiten 
 • Snack en drankje bij elke training 
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

Werkvormen 

Kinderen krijgen spelenderwijs  praktische handvatten om zich Sterk en Wijs te voelen. Er wordt ontdekt wat het verschil is tussen, subassertief, agressief, assertief gedrag. 

Zo gaan we o.a. aan de slag met lichaamstaal, omgaan met gevoelens, kwaliteiten ontdekken, helpende gedachtes, de cirkel van invloed, aandachtsoefeningen, presenteren voor de groep, je eigen mening geven met de ik-boodschap en bewegen (braingym). 

Ook Wijs en Sterk omgaan met sociale media komt aan bod. Ze krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt.

We oefenenen dit doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten    
 • Filmpjes 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Aandachts oefeningen
 • Helpende gedachtes 
 • Cirkel van invloed 
 • Braingym/ bewegen 
 • Oefen-opdrachten voor thuis
 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Betrokkenheid Ouder(s), verzorger(s) of vertrouwenspersoon 

Bij de intake mag de deelnemer een supporter zelf kiezen. Zij mogen 8 weken lang het kind motiveren, het nieuwe gedrag stimuleren en daarin natuurlijk ook voorbeeldgedrag vertonen. Bij de individuele training is het fijn als de supporter op gevraagde momenten meedoet in een rollenspel als dat nodig is. Vanaf de brugklas kiezen de jongere zelf of ze dit willen of niet. 

Verder is het oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het is net als leren lopen en fietsen, vallen en opstaan,  maar uitendelijk lukt het! 

Na de training 

Sterke lichaamshouding en uitstraling 

grenzen aangeven

Sterk stem en woord-gebruik 

NEE zeggen, het uiten van je eigen wil / mening, zeggen waar je last van hebt met de ik-boodschap

Ademhalingsoefening en helpende gedachtes toepassen 

Tot rust komen met ademhaling, aandacht en positief denken. 

Zelf problemen kunnen oplossen

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Tarieven individuele training

Voor een individuele training op maat, zijn de kosten per training € 60,- inclusief materialen.

Inbegrepen zijn:

 • Intakegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s)
 • Werkbladen en thuisoefeningen 
 • 8 trainingen van 1 uur 
 • Drankje en Snack bij elke training 
 • Alle voorbereidingen van trainingen 

Voor aanmelden, meer informatie of vragen, aarzel niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen.


Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het soms niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl, de kindertelefoon.nl of vind tips op: omgaanmetpesten.nl. Gaat het pesten te ver ga dan naar www.vraaghetdepolitie.nl.
Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar! Meld dit!

6. Er is nooit een goede reden om te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10.Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting School en veiligheid heeft mooie lespakketten voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met de Sta Sterk training. Naast dat je kind zelf sterker in zijn schoenen gaat staan, zijn er ook ouderavonden en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻